Từ một -một2 thanh toán giao dịch ko động đậy sản đổi tiền từ 400 triệu đồngồng phải report yourbodytherapy.co.uk

Tác giả: yourbodytherapy.co.uk

Thời gian đăng: 24/11/2023 16:13:01


Chỉ còn hơn một tuần, Tính từ lúc ngày một.một2, những giao dịch thanh toán như ngất xỉu sản, đổi tiền, trò ckhá sở hữu thưởng với giá trị từ 400 triệu VNDồng trở lên bên trên phải report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định một50%023 thay thế Quyết định 20/20một3 của Thủ tướng Chính phủ, từ là một trong những.một2, những thanh toán với giá trị to từ 400 triệu VNDồng trở lên bên trên phải report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể sale ngành nghề phi tài chính với liên quan như chết giả sản, đổi tiền... được quy định tại khoản một, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ một.một2, giao dịch thanh toán từ 400 triệu VNDồng phải report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp phép tiến hành một hoặc một vài sinh hoạt: Nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô cứng toán; dịch vụ trung gian tkhô cứng toán; phát hành dụng cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; phục vụ yêu cầu dịch vụ ngoại hối, những dụng cụ tiền tệ bên trên thị trường tiền tệ; môi giới đầu tư chi tiêu và chứng khoán; tư vấn đầu tư chi tiêu đầu tư chi tiêu và chứng khoán, bảo lãnh phát hành đầu tư chi tiêu và chứng khoán; quản trị và vận hành quỹ đầu tư chi tiêu đầu tư chi tiêu và chứng khoán; quản trị và vận hành gianh mục đầu tư chi tiêu đầu tư chi tiêu và chứng khoán; marketing bảo hiểm nhân tchúng ta; đổi tiền là những đơn vị phải tiến hành report theo quy định.

Trong lúc, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính sở hữu liên quan theo quy định cũng thuộc đối tượng người tiêu sử dụng người tiêu sử dụng phải report lúc sở hữu thanh toán giá trị to từ 400 triệu VNDồng. Đó là những đơn vị triển khai một hoặc một vài sinh hoạt gồm: Kinh doanh trò ctương đối sở hữu thưởng, bao hàm trò ctương đối điện tử sở hữu thưởng; trò ctương đối bên trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale ko động đậy sản, trừ sinh hoạt cho thuê, cho thuê lại ko động đậy sản và dịch vụ tư vấn ko động đậy sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán tài chính; hỗ trợ dịch vụ công chứng; hỗ trợ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; hỗ trợ dịch vụ xây dựng, quản trị và vận hành, điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ dịch vụ giám đốc, thư ký siêu thị cho bên thứ ba; hỗ trợ dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức tổng hợp yourbodytherapy.co.uk

Tin tức